U kompaniji EVVA sigurnost i bezbednost klijenata je postavljena na najveći mogući stepen i to je fokus njihovog poslovanja.
Mehaničke sisteme zaključavanja EVVA je podelila u tri grupe:
– Centralni sistem zaključavanja
– Sistem GLAVNOG ključa
– Sistem Generalnog ključa
Za sve ove sisteme EVVA je obezbedila četiri nivoa sigurnosnih ključeva i cilindra. U zavisnosti od namene EVVA proizvoda, koristi se i određeni nivo. Ono što EVVA preporučuje iz njihovog 100-godišnjeg iskustva za centralni sistem zaključavanja jesu početna dva nivoa sigurnosti a to su EPS i ICS profili ključeva i cilindra. Za sisteme GLAVNOG i GENERALNOG ključa kompanija EVVA preporučuje nivoe veće sigurnosti a to su 3KS i MCS. Da bismo Vam se kao klijentima nekako najlakše
približili i objasnili koji su to profili koje smo napomenuli, uradili smo piramidu svih nivoa i dali kratka objašnjenja za svaki od njih.
EPS – standardni nivo
ICS – napredni nivo
3KS – premium nivo
MCS – premium plus nivo